Asociación Canaria de Empresarios de Recuperación, Reciclaje y Centros CATS.

Localiza Desguaces
El passat 10 de desembre de 2012 la Comissió Europea va aprovar el Reglament (UE) Nº 1179/2012 pel que s’estableixen els criteris per determinar quan el vidre recuperat deixa de ser residu d’acord amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Read more http://www.gremirecuperacio.org/noticias/noticias-del-sector/574-fi-de-condicio-de-residu-del-vidre.html